Aktuality

Úvodní strana / Metodické materiály / Aktuality / Školení RTA pro rok 2017

Školení RTA pro rok 2017

Popis školení, které Rosol Tennis Academy připravuje nejen pro své trenéry.

Principy a systém školení trenérů RTA

 

 1. Struktura školení
 2. Četnost školení - termíny
 3. Obsah seminářů
 4. Výstupy ze školení
 5. Aplikace při tréninku
 6. Zpětná vazba
 7. Vlastní vstup trenérů
 8. Systém bodování školení
 9. Cena a rozsah školení

 

Struktura školení

 1. Školení pouze pro trenéry RTA
 2. Otevřená školení (účast doporučená/povinná)

Četnost školení - termíny

 1. Pro trenéry RTA minimálně 4x ročně  (leden, duben, září, listopad)
 2. Otevřené semináře podle kalendáře a vypsaných termínů (šéftrenér zadává svým trenérům, sportovní ředitel určuje případnou účast, sleduje SŘ a ŠT)
 3. Místo školení: střídavě Zdice/Plzeň
 4. Termín prvního semináře: 15.1.2017, 14:00 – 17:00, místo: sportovní hala Zdice
 5. Termín druhého semináře: 9.4. 2017, čas: upřením, místo: TK Lokomotiva Plzeň

Obsah seminářů

 1. Metodika výuky – moderní úderová technika
 2. Didaktické principy výuky MÚT
 3. Věkové zvláštnosti věkových kategorií
 4. Výstupy z jednotlivých kategorií – co mají děti umět za určité období (co nesmí chybět)
 5. Vybrané nejdiskutovanější klíčové momenty nácviku techniky
 6. Taktika pro jednotlivé kategorie
 7. Komplexní přístup k výchově hráče
 8. Pozice trenéra a jeho organizace tréninkových skupin
 9. Optimální tréninkový koncept – zejména dětské kategorie
 10. Komunikace  

Výstupy ze školení

 1. Jednotné postupy všech, zejména v hlavním bodech výuky techniky a uzlových bodech výstupů z jednotlivých kat.
 2. Optimalizace přechodu mezi jednotlivými kategoriemi
 3. Zefektivnění výuky
 4. Prokazatelnost funkčnosti systému
 5. Prezentace systému ven
 6. Zvýšení výkonnosti hráčů
 7. Rozšíření „střední výkonnostní úrovně“ jako základ pro další výběr

Aplikace při tréninku

 1. Použití principů v praxi a z toho vycházející zpětná vazba
 2. Zpětná vazba z aplikace při školeních

Zpětná vazba

 1. Pro hráče
 2. Pro trenéry
 3. Pro akademii
 4. Pro oddíl/TJ

Vlastní vstup trenérů

 1. Osobní zkušenosti z tréninku
 2. Tipy a tréninkové podněty podložené teoretickými postuláty
 3. Diskuse s věcnými připomínkami
 4. Každý trenér minimálně 5x ročně zveřejní svůj tréninkový tip na stránkách RTA a fb
 5. Šéftrenér školičky a sportovní části RTA minimálně 5x ročně zveřejní instruktážní video z tréninku mládeže

Systém bodování školení

 1. Účast 2b.
 2. Teoretický zpracovaný příspěvek k danému tématu 1-3b.
 3. Praktická ukázka na dvorci a zpracovaný podklad pro ni 2-4b.
 4. Zpracovaná tréninková příprava se zaměřením na danou problematiku 3-5b.
 5. Bodové ohodnocení se určuje podle kvality zpracování, významu tématu, rozsahu, v případě ukázky podle kvality výstupu

Za rok je nutné získat minimálně 10b.

Cena a rozsah školení

 1. Cena: podle délky školení, rozsah 500 – 1000 Kč (včetně občerstvení - nápoj, zákusek)
 2. Rozsah: 3-5 hodin
 3. Pro trenéry RTA je školení zdarma

 

photo

9.2.2017