Aktuality

Úvodní strana / Tenisová škola / Aktuality / Koordinační průprava pro nejmenší

Koordinační průprava pro nejmenší

Co připravujeme v oddílech RTA pro děti od 3 let?
 
Koordinační průprava je pro věkovou kategorii 3-4 roky
- doprovod a aktivní účast rodičů vítána - je přímo vhodné, aby se rodič aktivně zapojil s dítětem do cvičení (motivace, vzor, vzájemná spolupráce, větší efektivita)
- vhodné jako úvodní pohybová aktivita nejmenších dětí, zároveň ideální jako průprava pro další navazující sporty, zejména pálkové a síťové (tenis, badminton, stolní tenis, squash), ale i ostatní (kolektivní hry, atletika..atd.)
obsah cvičení: základní pohybové vzorce, rozvoj všech druhů koordinačních schopností (rytmus, rovnováha, reakce, orientace, oko-ruka, pohyblivost atd.), využívání pomůcek (koordinační žebřík, terčíky, kužele, překážky, míče), zábavná forma cvičení (herní přístup)
- přínos tréninku:  období mezi 3. až 6. rokem života se v oblasti koordinace považuje za úsek výrazných kvalitativních změn, zlepšení je zřetelné zejména u ekonomiky a harmonie pohybu, tato etapa života bývá označována jako období motorické koordinace, koordinační schopnosti spoluurčují stupeň využití kondičních schopností a urychlují a zefektivňují proces osvojování nových dovedností, příznivě ovlivňují již dříve osvojené dovednosti a zabezpečují efektivitu při přeučování dovedností, jejich vysoká úroveň přispívá k rychlému a kvalitnímu osvojování techniky i jejího využívání v různých sportech
- návazný trénink: koordinační průprava je zejména vhodná jako základní příprava na vstup do specifického tréninkového procesu ve věku 5-6 let, dítě připravené tímto způsobem si snadněji osvojuje technické dovednosti v konkrétním sportovním odvětví
 
Kontakty na oddíly, které danou koordinační průpravu pro nejmenší připravují:
Plzeň - celková průprava Patrik Kovářik tel.: 605019956
Nýřany - obecná průprava APVS viz zde, tenisová průprava Patrik Kovářik tel.: 605019956
Hořovice - celková průprava Michal Koukol tel.: 728682698
Zdice - celková průprava Milan Hosnédl tel.: 774234841
Králův Dvůr - obecná průprava v rámci APVS viz zde, tenisová průprava Milan Hosnédl tel.: 774234841
 
Víte, že již od 2016 se pod metodickým vedením Rosol Tennis Academy pohybově zdokonalují královodvorské děti v soukromém klubu Pohoda pro každého viz fotky níže.
 
pohoda pohyb 1 pohoda pohyb 3 pohoda pohyb 4 pohoda pohyb 2 pohoda pohyb 6 pohoda pohyb 5
 
 
 
 
6.1.2018