Partneři

Dobrý skutek

Dobrý skutek

V dubnu 2005 byla chartitativní organizace Dobrý skutek z.s. oficiálně založena. Za prvních 10 let své existence mezi 848 potřebných rozdělili 39 217 492 Kč.

Dobrý skutek začal vznikat v závěru roku 2004. V dubnu 2005 byla naše chartitativní organizace Dobrý skutek z.s. oficiálně založena a v červnu 2005 zahájil činnost a zároveň i provoz webových stránek http://www.dobryskutek.cz. Webové stránkly jsou také hlavním prostředníkem mezi dárci a příjemci charitativních darů.  
 

Podíváte-li se do kalendáře, zjistíte, že spolu s dárci pomáhají potřebným již jedenáctým rokem. Je důležité zmínit, že stále ctí tyto hlavní zásady, jimiž jsou: 

 
  1. naprostá přehlednost pro dárce
  2. adresnost pomoci
  3. převod finančního daru beze zbytku – tedy ve stoprocentní výši na zvolený účel (tj. zdravotní pomůcku, přístroj, službu apod.),
  4. úsporná režie organizace
  5. dobrovolná práce aktivních členů 
  6. možnost obdarování dárců zajímavými suvenýry od známých osobností.
 
Toto je linie, kterou chtějí respektovat i v dalších letech.
 
Za 10 let své existence mezi 848 potřebných rozdělili 39 217 492 Kč.
6.8.2016