Semináře a přednášky

KONFERENCE NYMBURK 23.4.2016

...příprava na přednášku "Komplexní vedení hráče v kategorii starší žáci/dorost", charakteristika kategorie, několik praktických tipů z tréninku, praktická ukázka na dvorci...

Kategorie starší žáci a mladší dorost

 

statisté: Nicole Palečková 2003, Jakub Babka 2004

 

Charakteristika mentálního a fyzického vývoje jedince

 • Kategorie 13/14 – 15/16 let
 • Akcelerace fyzického i mentálního vývoje (růstový skok-možná ztráta koordinace, sportovci lepší průběh bez výraznějších projevů)
 • fáze formálně logického myšlení (přemýšlení  i o tom co si nelze názorně představit)
 • při řešení problému jedinec uvažuje o různých alternativách
 • zrakové vnímání dosahuje maxima rozvoje
 • roste schopnost účinněji se učit na základě poznání logických souvislostí (naopak memorování odmítá)
 • vytváření vlastního žebříčku hodnot

ü  Psychické předpoklady (morálně volní vlastnosti, sebekázeň, seberealizace, sebekontrola, sebedůvěra, úroveň práce se stresovou situací..emoce-myšlení….)

 • emoční labilita
 • v jednotlivých oblastech vývoje může být jedinec různě vyspělý!!!

 

Základní atributy tréninku

*       princip ADAPTACE ovlivňuje vše

*       „doladění “ moderní úderové techniky (nejen základní údery)

*       Hitování (vytváření „základu pro všechny další složky juniorského tréninku“)

*       Pravidelný trénink tzv. úderové abecedy (zákl.údery, topspin, halfvolej, „poloviční halfvolej“, liftvolej, úhel, kraťas, drive)

*       Důraz na pohyb po dvorci

*       Rozvoj rychlosti (úderové, reakční, rozhodovacích procesů) – ztížením podmínek

*       Maximální důraz na servis a return (opak je standardem!!!)

*       Využívání silného úderu k rozhodnutí výměny (rozdíly mezi muži a ženami)

*       Rozvoj taktického jednání (cvičení s více řešeními, z celkového pohledu-vedení utkání, pozorování atd.)

*       Rozvoj anticipace (geometrická, situační, dílčí…)

*       Důraz na intenzitu v tréninku – i na úkor kvantity – rozvoj „speciální kondice“ (krátceintenzivně lepší než dlouho a polovičatě)

*       Procvičovat volbu taktických možností (..když nastane tato situace udělám toto…viz.:“nevim co mám hrát“)

*       Situační trénink (situace tvoří podmínky)

 • Z pohledu ovlivnění techniky
 • Z pohledu zápasové situace (hra pod tlakem/ve výhodě/neutrální výměna??!! – má nastat?)
 • Samostatná část konceptu tréninku, navazuje na drilové formy, dobře doplňuje právě podobností s utkáním

*       Rozdíly v tréninku dívek a chlapců (z hlediska taktiky, diferenciace pohlaví a s tím související odlišnosti, psychologických osobnostních rysů)

*       Posloupná řada: technika úderů – technika v pohybu – drilové formy tréninku – situační trénink – sparingová utkání se specifickým zaměřením – sparingová utkání s obecným záměrem

 

Cvičení - tipy

 • Rozvoj specifické rychlosti (úderová, reakční, rozhodování, svalové předpětí)
  • Seskok-odraz
  • medicinbal – hody podání
  • medicinbal - hody po pohybu stranou-údery
  • stínování s raketou s odporem – vyplněná hlava rakety
  • Rozvoj anticipace x rozhodování se – reakce na míč po: zavřené oči/otočení zády/po pohybu z různých pozic/z nahrávky trenéra/vlastní…dohrávka na body

 

 • Zvyšování intenzity tréninku
  • volej – základní čára
  • volej s podřepem
  • hitování z nahrávek a přidaným pohybem kolem terčů – nízký míč po pohybu dopředu/kombinace dlouhý, krátký/krátký nízký x dlouhý vysoký
 • Zvyšování citu pro míč – zrychlování výměny, kombinace rotací
 • Nácvik „standardních rozehrání“ – vytváření souvislostí (např.„openning“, druhý míč do slabšího úderu, )
 • Situační trénink (vymezení podmínek, )
  • Délka úderů
  • Hra uvnitř kurtu
  • Lift a vytváření úhlů, cit pro míč
  • Hra do zakázaného pole
  • Přizpůsobování šířky dvorce
  • Souboj krátkých liftů s dlouhými údery
 • Podání – zlepšení odrazu (seskoky-výskoky), švihu (odhody medicinbalem), zapojení zápěstí (klek), stabilita (klek na míčku)
27.9.2017