Semináře a přednášky

KOORDINACE V TENISE II.

...pokračování prvního dílu věnovaného nejdůležitější schopnosti pro tenis...

Koordinace v tenise II

Rozvoj koordinace by měl být jednou z nejdůležitějších součástí přípravy již od nejmladších kategorií. To proto, že stupeň dovedností a potenciálního úspěchu značně závisí na úrovni a rozvoji koordinačních schopností. To nejdůležitější jsem nastínil v minulém díle seriálu, nyní se budu věnovat cvičením a tedy praktickému rozvoji koordinace. Cvičení lze rozdělit podle jednotlivých schopností, ty se však navzájem velmi prolínají a doplňují.

Jak rozvíjet obecné koordinační schopnosti

 1. Koordinace nohou
  1. Koordinační žebřík – využití rozmanitých krokových a poskočných variací
  2. Různé druhy tappingu, poskoků a cvalů, okolo čar nebo mezi boční čarou pro dvouhru a čtyřhru
  3. Změny směru pohybu s využitím terčíků, kuželů, obručí položených na zem, stupínků/stepů, z pásek udělaných obrazců (čtverec/trojúhelník, šestiúhelník)
  4. Starty z různých poloh
 2. Koordinace oko – ruka; různé varianty házení a dalších dovedností s tenisovým míčkem
  1. Dva hráči si současně přehazují dva míčky pravou a levou rukou – na místě, v pohybu na místě, v pohybu do stran, dopředu, dozadu
  2. Dva hráči proti sobě, každý drží jeden míč, současně si jej přehazují, na místě, v pohybu, levou/pravou
  3. Hráč A stojí čelem ke stěně cca 1-1,5m od ní, hráč B stojí za ním a hází míček volně odrazem o stěnu. Hráč A se ho snaží chytit – po jednom dopadu, bez dopadu
  4. Hráč vyhodí míček a otočí se o 360° (nebo udělá podřep, dotkne se rukou země, sedne si či stoupne) a míček chytí
  5. Driblink s míčem, pravou-levou, se dvěma tenisovými míčky, postupně zrychlovaný, s přechodem ze stoje do dřepu/sedu, v pohybu
  6. Dva hráči stojí proti sobě, jeden hodí druhému míč přes hlavu a ten se rychlým otočením snaží míč chytit bez dopadu/s jedním dopadem
 3. Další koordinační schopnosti
  1. »Stínový běh«. Hráč A se pohybuje ve vymezeném území různým způsobem (cval, kros step, běh vpřed, vzad, zrychlovaně…), hráč B ho napodobuje v co nejtěsnější blízkosti (dělá mu »stín«)
  2. Dva hráči se pohybují v těsné blízkosti – jeden druhému se snaží lehce šlápnout na špičku nohy (variace: dotknout se rukou jeho hýždí)
  3. Přehazovaná. Malý kurt a velký míč (dobře odskakující, váha podle věku – pro malé děti co nejlehčí), pravidla: podání odhodem přes hlavu oběma rukama kros, když hráč chytne míč na forhendové/bekhendové straně – z daného místa odhazuje napodobením forhendu/bekhendu, když chytne míč před tělem, může ho odhodit přes hlavu oběma rukama; kondičně je toto cvičení velmi zajímavé, pokud děti zvládají technicky rotaci boků v úderech, pomáhá ji toto cvičení rozvíjet

Na internetu lze vyhledat množství videí s nejrůznějšími cvičeními a hrami; www.youtube.com, klíčová slova: coordination ladder, coordination training, agility ladder, tennis footwork drills, agility tennis exercise, tennis workout, speed and agility training, reaction drills a další.

Cvičení na specifické koordinační schopnosti (s využitím rakety)

 1. Levou rukou (resp. nedominantní rukou) forhend, jako obměnu lze využít i forhendy oběma rukama – podle toho kam letí míč, jako varianta na body se nabízí hrát na malý kurt dominantní rukou forhend se spodní rotací, nedominantní jakýkoli forhend
 2. Hra se dvěma míči najednou, současná rozehrávka
 3. Nahrávka a odehrání; hráči hrají voleje na sebe v postavení okolo čar podání, nejdříve si míč nahrají nad raketu a druhým úderem teprve hrají přes síť na protihráče
 4. Chytit míč na raketě druhou rukou; z kratší volnější nahrávky chce hráč »jako« zahrát forhendový volej, ale místo toho druhou rukou přilétající míč na raketě chytne – přitiskne na výplet
 5. Hra po 1-2 odskocích a bez dopadu; na malý kurt ve dvojici nebo s trenérem, buď se pravidelně hraje po např. dvou dopadech nebo určí odehrání následujícího míče trenér – po jednom, dvou dopadech či bez dopadu. Při hře na body jde o zajímavé cvičení, které rozvíjí zejména percepci, anticipaci a u malých dětí také taktické jednání a hru pod zajímavými úhly.
 6. Odehrát míč a: protočit raketu, podat ji kolem těla, mezi nohama atd. Při úvodním rozehrávacím hitování se toto cvičení používá za účelem zabránění křečovitému držení rakety, zvýšení pozornosti nebo uvědomění si změn držení na forhend a bekhend.
 7. Hra mezi terčíky; do prostoru základní čáry se položí 6-10 plastových terčíků, hráč odehrává trenérem nahrávané míče ke kterým se musí pohybovat mezi terčíky tak, aby na žádný nešlápl.
 8. Hra po otočení; hráč stojí na základní čáře zády k síti a na signál soupeře a následné rozehrání kamkoli se otáčí a reaguje na míč. Dohrává se, nebo se určí kam hráč míč odehrává. Cvičení rozvíjí mj. prostorovou orientaci a rozhodovací schopnosti.
 9. Voleje s rukou za zády; rozvíjí rovnováhu, techniku voleje. Jdeo velmi přínosné jednoduché cvičení zejména pro bekhendový volej jednou rukou. Obdobným cvičením je je hra volejů/úderů po dopadu na jedné noze.
 10. Dvojice hraje s jednou raketou, kterou si po jednom úderu předává; zábavné zpestřující cvičení pro rozvoj koncentrace, strategického myšlení, pohyb po dvorci, orientaci.
 11. Hra volejů za současného nestandardního pohybu nohou (výstupy na step, pohyb v koordinačním žebříku, stepy přes lajnu atd.)
 12. Dva hráči stojí proti sobě a odehrávají každý svůj míč na raketě směrem vzhůru (žonglují), na signál si míče přihrají a pokračují v žonglování

Samostatnou kapitolou jsou specifická cvičení na rozvoj koncentrace (často se považují primárně za cvičení koordinační, nicméně vzájemně souvisí a z hlediska nároků tenisu jsou velmi důležitá počínaje kategorií babytenis)

 1. Hop – bum. Hráč se úzce koncentruje na čtyři podstatné momenty v trajektorii míče – dopad a zásah na soupeřově i své polovině dvorce – a v dané momenty si říká hop, resp. bum. Přínos spočívá ve zlepšení úderového rytmu – timingu a hlavně »ponoření se«  do výměny (úzká vnější koncentrace)
 2. Řekni co nejdříve, jaký úder budeš hrát. Při hře od základní čáry, co nejdříve po zásahu míče soupeřem, hráč nahlas pro sebe řekne úder, který bude hrát (forhend/bekhend). Ukázkou dobré reakce je stihnout pojmenovat daný úder dříve, než míč proletí nad sítí. Cvičení zrychluje reakci na soupeřův úder – tedy rozvíjí reakční schopnosti, které jsou závislé na pozorování a rozhodovacích schopnostech.
 3. Sleduj švy/nápis na míčku. Při hitování od základní čáry (ale i při hře volej – základní čára) trenér hráči doporučí, aby se snažil míč koncentrovaně sledovat, jako by chtěl přečíst nápis, který je na něm. Rozvíjí se tím maximální pozornost na výměnu – hráč se věnuje významně jednomu ze dvou obecně formulovaných základních momentů (míči, druhým je sám hráč).
 4. Zavři oči. Na signál hráč otevře oči a hraje trenérem/soupeřem kamkoli rozehraný míč. Dohrávat lze na bod, míra obtížnosti rozehrávky odpovídá herní úrovni hráče; rozehrávat může i trenér z pozice mimo dvorec. Cvičení opět rozvíjí reakční a rozhodovací schopnosti – co nejrychleji zareagovat na vzniklou situaci, postavení hráčů na základní čáře.
 5. Střídej pravidelně forhend a bekhend. Využívá se zejména na počátku tréninku jako forma »nastartování« pozornosti. Cvičení je zaměřeno zejména proti častému způsobu rozehrávek, kdy hráči jen tak pinkají přes síť bez dalšího cíle.
 6. Zahraj opačnou rotaci než soupeř, tzn. na čop reaguj liftem a opačně. Kromě technické dovednosti jde opět o rozvoj koncentrace a čtení výměny, tedy úderu, který hraje soupeř.

Několik uvedených cvičení je pouze průřezem problematikou a návodem k vlastní kreativní tvorbě. Lze je využívat od kategorie babytenis, přičemž pochopitelně záleží na individuálních dispozicích.  V jednodušších provedeních lze cvičení zařazovat (krátkodobě!) i v kategorii minitenis. Shrnuto: rozvoj koncentrace, timingu, čtení hry, percepce je jedním z nejdůležitějších momentů nejen v dětském tenisu. 

27.9.2017