Semináře a přednášky

Úvodní strana / Metodické materiály / Semináře a přednášky / PROGRESÍVNÍ TRÉNINK OD POČÁTKU PŘÍPRAVY PO VSTUP DO JUNIORSKÉ KATEGORIE

PROGRESÍVNÍ TRÉNINK OD POČÁTKU PŘÍPRAVY PO VSTUP DO JUNIORSKÉ KATEGORIE

Krátký náhled na první článek seriálu publikovaného v časopisu TENNIS ARÉNA, který se věnuje kategorii minitenis

Progresívní trénink

od počátku přípravy po vstup do juniorské kategorie

 

Byť máme v moderní době neomezený přístup k jakýmkoli informacím, můžeme sledovat všechny velké turnaje v televizi, zkrátka můžeme mít tenis jako na dlani, přesto se zdá, že postarat se o optimální tenisovou výchovu dítěte je stále těžší. Sleduji ostatní sporty a mám často dojem, že se v tréninku nejmenších řídí jednotnou metodikou. V tenise se ale v posledních letech děje pravý opak – čím dál víc rodičů a trenérů jde vlastní, »zaručeně správnou« cestou.  

Nebyl by to až takový problém, kdyby se každý trenér pokusil dodržet elementární (tzv.uzlové body tréninku) základy v jednotlivých věkových kategoriích. Nejde pouze o dodržení správného postupu při nácviku úderové techniky, i když to je jeden z hlavních faktorů v dětských kategoriích, zejména v kategorii minia babytenis. Důležité jsou i další součásti výchovy: komunikace s rodiči, vytvoření adekvátních tréninkových skupinek, koncepčnost přípravy, vhodná volba tréninkových prostředků ve správný čas, správná volba turnajů, žádný zbytečný tlak na výsledky v dětském věku atd. Smyslem seriálu článků v Tennis Areně, který dnes zahajujeme, bude sumarizovat základní informace o tréninku jednotlivých věkových kategorií a naznačit tím ideální cestu.

Jistě se shodneme, že správný základ je pro budoucí progresívní trénink a tím i šanci dosáhnout osobního výkonnostního maxima důležitý, možná rozhodující. Často se stává, že výkonnost v žákovském nebo juniorském věku stagnuje (1. fáze se může objevit kolem 13-14 roku, 2. fáze během juniorském věku). Při hledání příčin, zejména první stagnační fáze, se mnohdy dostaneme až k samotnému základu z dětských kategorií, ve kterém najdeme zásadní nedostatky. Taková situace je pak často obtížně řešitelná díky věkovým i situačním specifikům (umístění na žebříčku a jeho obhajoba, tlak klubu a rodičů na výsledky, turnajové povinnosti, koordinační limity plynoucí z vyššího věku a ze součtu všech těchto faktorů vyplývající snížené sebevědomí hráče), čímž jsou další možnosti hráče značně limitovány. Bohužel často končí tato anabáze jednotným hodnocením: Neměl na to. Jenomže chyba je právě v systému tréninku ve věku 5-12 let. Do této fáze  (přesněji do věku mezi 7.-8. až 11.-12. rokem) patří tzv. „zlatý věk motoriky“, tedy období, kdy se jedinec nejsnadněji učí pohybovým vzorců, technikám a dalším dovednostem. Proto je tak důležité udělat v přípravě vše správně, tedy naučit dítě co nejvíce pohybových struktur a maximálně rozvinout jeho koordinační potenciál. Rád bych vám na dalších řádcích a v pokračování seriálu nabídl ucelené informace, které vám pomohou nahlédnout na přípravu dětí z trochu širšího úhlu pohledu.

Počátky tréninku, minitenis (4/5 – 6/7 let)

  • V popředí by měla být všestranná všeobecná příprava a komplexní pohybové formy; rozvoj koordinačních schopností je v tomto věku základem přípravy, např. koordinace oko-ruka, reakce na letící předmět. Úvodní tréninky by měly dítě především seznámit s  prostředím, vhodná je i možnost ukázky tenisu v podání starších dětí.
  • Optimální je zařadit další sport a pohybové aktivity; představa, že dítě bude 1-2x týdně chodit na tenisový kroužek a tak bude probíhat ideální rozvoj je mylná. Souvisí to s tzv.“Transferem pohybových vzorců“, tedy přenositelností či využitelností dosažených dovedností z jednoho sportu do druhého (příkladem může být atletický trénink a jeho využitelnost právě pro tenis).
  • Vytváření tréninkových skupinek; hodí se v dalších věkových kategoriích z tréninkových, organizačních a také sociálních důvodů. Dobře fungující tréninková skupina zvyšuje kvalitu přípravy, děti se v kolektivu stejně »nastavených« kamarádů cítí lépe, funguje vnější motivace, i pro rodiče je příjemné se setkávat se stejně zaměřenými rodiči dalších dětí. Vytváří se tím tak potřebná specifická sociální skupina.  
  • Pohybová aktivita sama od sebe působí jako motivační prvek
  • Velká pestrost v tréninku je nutností, děti v tomto věku mají velmi omezené možnosti koncentrace
  • Udržet děti od opravdové zápasové atmosféry a zamezit jakémukoli tlaku na výsledky; v 6/7 letech již hrají minitenisové turnaje, ale pouze z důvodů seznamování se s prostředím tenisu, vnímání zápasové atmosféry,  zábavy atd. My trenéři jejich hru sledujeme a ucelujeme si náhled na dítě z hlediska projevů při utkání (Zhruba kolem 4 let věku je dokončena emoční zralost mozku, vzorce emočního chování se již významně projevují, a proto je vhodné začít pozorovat projevy chování, ovšem pouze orientačně. Mozek dítěte dospívá až kolem 12. roku, do té doby se ještě může mnohé změnit.)
  • Založit co nejsprávnější technické návyky. V dalších etapách tréninku budeme stavět v podstatě již pouze na těchto základech. O to efektivněji, o co lepší budou......více v Tennis Aréně 1/2015
27.9.2017