Semináře a přednášky

Úvodní strana / Metodické materiály / Semináře a přednášky / PROGRESÍVNÍ TRÉNINK OD ŽÁKŮ PO DOROST

PROGRESÍVNÍ TRÉNINK OD ŽÁKŮ PO DOROST

....příprava na praktickou prezentaci v rámci semináře Winning ugly..... 

 

Seminář WINNING UGLY
 
Metodický výstup „Progresivní trénink od žáků po dorost“...příklad optimálních tréninkových metod a výběr cvičení
 
Statisté:
Mikoláš Nový 7let (ukázka práce s dítětem ve věku přechodu z mini na babytenis, pokládání základu budoucí výkonnosti a perspektivy )
Ondra Slezák 14 let
Markéta Slavíčková 18let 
Vašek Slezák 17let
David Kalaš 16let 
 
Teoretický úvod do přednášky:
Nosná myšlenka prezentace:
U dětí koordinační základ, vyvážený rozvoj všech úderů, základy taktiky, zábava a „načichnutí sportem“ - přes počátek rozvoje mentálních schopností, pokračování ve „vybrušování“ techniky dle biomechanických zákonitostí a prohlubování taktické způsobilosti u mladších žáků – rozvíjení již uvedeného, zesystematizování přípravy včetně kondiční přípravy u starších žáků až po vytvoření profesionálních podmínek, vyžadování profesionálního přístupu v dorostu
-          Uvést poznámku Dr.Zlesáka o Berdychovi,
-          Co je to talent? Které dítě je šikovné? Přirovnání k autu – čím šikovnější, tím rychleji se zlepšuje (čím silnější motor tím rychlejší akcelerace)
 
Děti:
-          Důležité období pro položení „zdravého základu“ pozdější perspektivy
-          Využití koordinačního potenciálu, „plnit“ zásobník pohybových vzorců
-          Respektování věku (retardace/akcelerace, kalendářní věk….i dále v kategorii žáci)
-          Učit vnímat prostor uvnitř dvorce
-          Vyvážená výuka všech úderů (respektovat dětské provedení)
-          Rozvíjet percepci jako základ dalšího tréninku
-          Hrát s dětmi výměny, stop stálému nahrávání z koše!!!
-          Rozvíjet voleje a hru dopředu
-          Stavět před ně překážky, úkoly, sledovat zárodky jejich povahy (v budoucnu se projeví)
-          Zkráceně: nepodřizovat trénink okamžitému úspěchu – k tomu stačí nahrávat dítěti množství míčů na základní čáru a říci: „Hraj to vysoko nad sítí třeba 100x za sebou dokud soupeř nezkazí“……….z mého pohledu špatně!!! Důvody jsou zcela jednoznačné: minimální rozvoj koordinace, variability….později horší transfer činností
 
Žáci:
-          Do popředí trénink koncentrace (záměrná, bezděčná, vnější, vnitřní), „čtení zápasu“
-          Pokračování výuky techniky, zde ale již v závislosti na taktice
-          Respektování biologického věku (malého klučíka prostě nelze nutit k agresívní hře, když má 30kg…)
-          Důraz na pohyb po dvorci
-          Objevuje se i náznak vlastního technického provedení – individuální technika = nelámat přes koleno, avšak pozorně konfrontovat se základními biomechanickými postuláty
-          Takticky: situační trénink, délka úderů, otevírání dvorce, čop, servis a return
-          Kondiční trénink stálým partnerem hráče
-          Vedení k samostatnosti a zodpovědnosti
 
Dorost:
-          Vyžadování samostatnosti, disciplinovanosti
-          Vyžadování zpětné vazby a rekce na ni
-          Technika: údery bez závažných biomech.chyb, respektování individuálních projevů v technice, další vybrušování techniky k maximální efektivnosti
-          Taktika: používání situačního tréninku, vytváření podmínek, tren.hry pod tlakem a ve výhodě, důraz na servis a return, variabilita a pestrost hry, snaha o vlastní rozhodnutí bodu = zkráceně  opisujme taktiku jež se praktikuje v současném vrcholovém tenisu
 
Cvičení:
Babytenista, Mikoláš, 7let
 1. V rozehrávce na malý dvorec: krosy, opačné krosy, voleje, halfvoleje, se dvěma míči, levou rukou, střídat F pravou i levou, změny lift/čop
 2. Odhad odskoku míče: trenér říká po kolika odskocích bude hráč hrát míč (1, 2, žádný)
 3. Zlepšení pohybu, periferní vidění: do okolí základní čáry položíme terčíky – cca 6-8ks, hráč se mezi nimi pohybuje a přitom hraje údery
 4. Trénink koncentrace: 1.rytmus hop/bum, 2.hráč řekne co nejdříve po zásahu míče trenérem co bude hrát za úder (snaha říci dříve než míč letí na d sítí)
 5. Počátek tréninku délky úderů: na dvorci vymezíme pole za čárou podání, každý úder je hrán se snahou zahrát za tuto čáru – oceněno bodem, již počátky tréninku orientovaného „na cíl“
 6. Údery od základní čáry z různým míst, nejen ze středu dvorce
 7. Trénink volejů: zvětšovat vzdálenost postavení hráče od sítě až k čáře podání, spojit volej s útočným úderem, zúžit hrací pole a zahrát na body, i s podáním, možno i ve dvojici, nejen trenér-hráč
 
Žáci: předvádět bude Markéta, v některých případech i Vašek a David
 1. Rozehrávka: postupné zrychlování výměny liftem na malý kurt – možno přidat liftvolej, postavení za čárou podání, trenér od základní čáry hraje krátké topspiny a hráč odehrává zpět zásahem míče před kulminačním bodem, a opačně – hráč v pozici za základní čárou hraje krátké topspiny, variace: na střed, krosem před boční T-linii (vlastně nácvik křižného prohozu)
 2. Na malý kurt: „čtyřhra, dvojice si předává jednu raketu“
 3. Nácvik „úhlů“, otevření dvorce: může navazovat na bod 1., dvojice hraje kros na celý kurt, postupně přidává na rotaci a na směru ven z kurtu – zkracuje úder až před čáru podání nebo co to jde
 4. Průpravná hra na bod 2.: začátek stejně, až některý hráč zahraje míč před čáru podání (možno i páskami vymezit pole) druhý hráč mění po lajně a dohrává se na bod
 5. Zvyšování citu pro míč: postupné zrychlování výměny (představa jako řazení rychlostí v autě 1 – 5, kde jedna je nejpomalejší a pět nejrychlejší úder)
 6. Trénink konzistence úderů F/B: lepší než zvyšovat síť (k vidění ve Španělsku) je nutit hrát hráče do vymezeného území za čáru podání – skutečně se omezí chybovost do sítě
 7. Průpravná hra na 6.: dvorec rozdělíme na poloviny, hráč A hraje pouze F/B v jedné polovině a pravidelně střídá hráči B do pravé a levé poloviny, hráč B hraje libovolně oba údery, ale pouze do vymezené poloviny hráče A – úderová jistota na body, trpělivost…atd.
 8. Zrychlení hry, zlepšení timingu: hra dříve po dopadu, „skorohalfvoleje“, po několika přechod na síť
 9. Hra do vyznačených polí 1,2,3 (prostor za čárou podání se rozdělí na třetiny, trenér nahrává míče a říká hráči číslo pole do kterého musí hrát, podle toho kdy řekne číslo má hráč více/méně času na reakci)
 10. Trénink podání/returnu: zásadou je až na výjimky dohrávat výměny, nejen tedy klasicky hráč A podá a hráč B returnuje…špatně, chybí zpětná vazba na kvalitu P/R
  1. P z kratšího dvorce + náběh na volej (Wimbledon), různé druhy počítání
  2. Pouze jedno podání, returnující po R nabíhá na síť
  3. Return uvnitř dvorce
  4. Pro častější používání P/R běžně zařazujeme jako úvod hitovacích výměn (např.F kros zahájený podáním a returnem)
 11. Trénink délky úderů: desítky s pravidlem – když dopadne míč před čáru podání = aut, vynikající pro zažití hraní dlouhých úderů když je hráč pod tlakem, když míč dopadne volně do pole pro podání – soupeř musí útočit a nabíhat k sít, mínus=neposkytuje možnost využít úhly
 12. Trénink koncentrace: čtveřice hraje údery kros, když jedna dvojice zkazí – opustí ihned dvorec, druhá okamžitě dohrává bod na celý kurt
  1. Variace: po chybě jedné dvojice oba hráči nabíhají na síť do deblové pozice, dohrává se na celý kurt deblově
 
 
Dorost: předvádět bude Markéta, Vašek, David
Rozehrávka, tipy na úvodní hitování, „nastartování pozornosti hned od počátku tréninku“, vystřídat všechny pozice na dvorci – prostorová orientace
 1. Na středu dvorce nehrát příliš dlouho, využít krosy, opačné krosy, hra mezi bočními lajnami
 2. V rozehrávce volejů přidat zakončení, stop volej
Hitování úderů (téměř všechna cvičení lze začínat podáním a returnem)
 1. Hitování na terče: kdo trefí první, kolikrát atd.
 2. Hitování na body: uvedeno na příkladu krosů: úder za čáru podání= +1bod, do sítě= -3body, aut= -1bod, kdo první dosáhne 20-30bodů, dle úrovně vymezit obtížněji dopadové plochy atd.
 3. Dvojitý trojúhelník: z druhého krosu mění hráč lajnu, event.s pravidlem na dohrávku na bod
 4. Hráč A pravidelně hraje do pravé a levé poloviny, hráč B pravidelně 2x do pravé, 2x do levé
 5. Hráč A hraje hráči B pravidelně do pravé/levé poloviny dvorce (vyznačená místa), hráč B vrací míče do středu dvorce (vyznačený prostor 1-1,5m za čárou podání), event.průpravná hra: po určeném počtu míčů (nebo kdykoli) hráč B hraje míč kamkoli na dvorci - dohrávka
Situační trénink, alternativní počítání při hře na body
 1. Trénink reakce, koncentrace záměrné vnější: hráč A stojí na středu dvorce se zavřenýma očima, hráč B rozehrává z libovolné pozice na dvorci míč se současným zvoláním „hop“…dohrávka na bod
 2. Reakce, koncentrace: hráč A volně, ale dlouze rozehrává, hráč B může ihned útočit, dohrávka
 3. Timing, údery o dopadu, zrychlení hry, reakce: hra na body uvnitř dvorce, oba hráči se pohybují na hranici základní čáry, náběh povolen/nepovolen dle toho jaký záměr sledujeme
 4. Vyspělý trénink úhlů: cca v polovině vzdálenosti mezi základní a servis lajnou se vyznačí páskami „nová“ základní čára, hráči hrají na body v tomto novém dvorci, volej není povolen, trénink kondice (hodně se běhá do stran), citu pro míč, využití úhlů – jedno z nejlepších cvičení na tuto problematiku
 5. Jako bod 11., ale jeden hráč hraje na celý a druhý na kratší dvorec
 6. Trénink podání: hráč podává, trenér po nadhozu, těsně pře tím než hráč zasáhne míč řekne kam nebo jak má podat (trénink Pete Samprase)
 7. Cvičení na forhend z bekhendové strany: úvod do hry podáním z leva, return čímkoli do bekhendové poloviny dvorce, snaha hrát odsud pouze forhendem, kdokoli může od druhého(třetího…atd.) míče změnit pouze forhendem po lejně a dohrává se, když jsem nucen hrát bekhend, tak pouze kros
 8. Trénink agresívního druhého podání a forhendového returnu: hráč A má pouze jedno podání, hráč B pouze return forhendem….velmi obtížné, ale ohromně účinné z hlediska koncentrace a „čtení“ podání
 9. Otevření dvorce podáním: u boční čáry pro podání (zprava) vymezíme místo pro dopad míče (ven z dvorce), returnující to ví, ale nesmí stát rovnou připraven na tento servis, returnuje po lajně, servírující odtud hraje kros – dohrávka na bod, možné další logické variace na toto cvičení
 10. Omezení chyb do sítě: každý hráč má zásobník 11bodů, hraje se s podáním (to se mění buď pravidelně nebo jako ve volejbalu – podává ten kdo vyhrál poslední bod), počítá se takto: síť = -3body, aut= -1bod, Winter= +2body, kdo má nula prohrál, kdo by dosáhl hranice 17/18 bodů zvítězil
 11. Délka úderů: desítky s podáním, pravidlo: když zahraji úder před čáru podání = aut, účinné cvičení na trénink délky úderů
 12. Hra se zakázaným územím: gemy, desítky s podáním s páskami vymezeným územím kolem čáry podání (zóna kam by míč neměl padat, hrozí odsud největší riziko ataku)
 13. Trénink „zdvojených“ bodů: dvojice hraje gemy dle následujícího klíče: bod získává ten kdo vyhrál dva míče za sebou, gem za tři míče v řadě, set za 6 míčů v řadě, podání se mění opět buď pravidelně nebo jako ve volejbalu, trénink koncentrace na dva míče po sobě, odskočení v gemu na 30:0, velmi zajímavé cvičení z hlediska schopnosti nasazení, pečlivosti…
27.9.2017