Školení III. třídy

Úvodní strana / Metodické materiály / Školení III. třídy / Anatomicko fyziologický základ, zranění ve sportu, první pomoc

Anatomicko fyziologický základ, zranění ve sportu, první pomoc

 

PRVNÍ POMOC
Stránky s informacemi o první pomoci, včetně praktických rad…
 
ANATOMICKO – FYZIOLOGICKÝ ZÁKLAD
anatomie
*      Pohybový aparát (aktivní a pasivní pohybový aparát)
*      Pasívní část - růst-osifikace, páteř (33-34obratů, C7,TH12,L5, 5 obratlů=os sacrum, 4-5 os coccygis), zakřivení - L kyfóza, C,Th lordóza, meziobratlové ploténky, 12 párů žeber, sternum,kostra končetin připojena lopatkovým a pánevním pletencem, kloubní spojení (hlavice, pouzdro), 240 kostí, nožní klenba
*      Aktivní část – svalový systém, příčně pruhovaná/hladká svalovina (bránice), tonické-posturální/fázické, svalová kontrakce (ionty Ca), šlachy
*       genetická podmíněnost poměru rychlých a pomalých sv.vl.(vastus lat.99,6% u mužů)
fyziologie
*      Energetické krytí (neoxidativní laktátové, neoxidativní laktátové, oxidativní)
*      Bazální metabolismus, funkční ukazatele trénovanosti/zdatnosti (VO2max, hladina LA, aerobní výkon, AE, ANP, minutová ventilace, dechový objem atd.) 
*      (TF max – TF klid) x 0,7 + TF klid = AEP
*      (TF max – TF klid) x 0,85 + TF klid = ANP
*      Opticko – motorická reakce, automatizovaná technika, časoprostorová orientace (možné indispozice), převaha glykolytických – rychlých vláken
 
ZRANĚNÍ, PREVENCE ZRANĚNÍ
Příčiny:
-          Neodborně vedený trénink
-          Nevhodná raketa
-          Špatná obuv
-          Špatná úroveň tělesné kondice (horní/dolní zkřížený syndrom, posturální svalový korzet, vnitřní svalový aparát)
-          Dopady jednostranné zátěže
-          Špatná technika v rozporu s biomech.principy
-          Hypomobilita a svalové disbalance způsobené nedostatečnou péčí o pohybový aparát
 
Nejčastější zranění:
-          Puchýře
-          Podvrtnutí a výron kotníku
-           Místní záněty z přetížení (chronické mikrotraumatizace, „tenisový loket“, „tenisové rameno“)
-          Blokace
-          Natažení svalu
-          Přetížení páteře, omezení pohybu, skřípnutí nervu – špatné držení těla
-          Přetížení šlachového aparátu na DK
-          Osteochondróza (osifikace chrupavek, zejména meziobratlových plotének)
-          „růst“
-          „Osgood – Schlatterova“ (aseptická osteonekróza, nejčastěji tuberositas tibiae, úpon 4-hl.stehen.sv. )
-          „Scheuermannova nemoc“ (nedostatečná osifikace obratlových těl…hrudní kyfóza)
 
Další důležité informace
-          Spolupráce s fyzioterapeutem
-          Sportovní prohlídka
-          Okamžitá reakce na lehká a častá poranění a zranění (předcházení dalším komplikacím)
-          Stavba tréninkového programu v souladu s vývojovými dispozicemi dítěte (viz.téma“Specifika výuky…..“)
27.9.2017