Školení III. třídy

Úvodní strana / Metodické materiály / Školení III. třídy / Biomechanika, moderní úderová technika

Biomechanika, moderní úderová technika

 

Str.60 ITF manuál II.třída
-          Rovnováha – dynamická/statická
-          Setrvačnost – odpor těla při změně směru pohybu
-          Opačná síla – akce vyvolá reakci stejné síly opačného směru
-          Hybnost – m x v, lineární/úhlová
-          Elastická energie – „přednapětí ve svalech“
-          Koordinační řetězec – timing/rytmus, sladění zapojení segmentů těla do navazujícího pohybu
 
§ Chyby v koordinačním řetězci
§ Pozice hlavy při úderech
§ Dynamická rovnováha
 
 
 
MODERNÍ ÚDEROVÁ TECHNIKA
 
 
-          PERCEPCE → ROZHODNUTÍ → PROVEDENÍ → ZPĚTNÁ VAZBA
-          Dříve: modelová technika, poté vložení do situačního provedení
-          Dnes: tenis je sport otevřených dovedností, každý úder je jiný – neopakovatelnost úderů
-          Při výuce moderní úderové techniky: sledovat taktický záměr v součinnosti s biomechanickými principy
 
27.9.2017