Školení III. třídy

BIOMECHANIKA ÚDERŮ

 

BIOMECHANIKA ÚDERŮ
 
1.       Rovnováha (dynamická, vertikální osa)
2.       Setrvačnost
3.       Opačná síla (reakce podložky, akce vyvolá reakci stejné síly ,ale opačného směru)
4.       Hybnost (lineární – přenos váhy těla do směru úderu, úhlová – působení po kruhové dráze/rotace)
5.       Elastická energie (předpětí ve svalech – následná reakce/výbušná síla)
6.       Koordinační řetězec
·         Timing, rytmus
·         Zapojení jednotlivých segmentů těla ve správném pořadí a správném časovém sledu
·         Nohy – boky – trup/ramena - paže – předloktí/zápěstí
·         Problémy v řetězci (dopady:úder je pomalý, přetěžování jiných svalových partií – zranění, chybovost, důvody: vynechání některého segmentu, problém s načasováním, neefektivní využití, zapojení jiné části těla/souhyb)
 
Využití biomechaniky v mini a babytenisu:
*      Úder je funkcí držení
*      Dítě není malý dospělý ani z hlediska techniky (učit co nejjednodušší techniku)
*      Stanovení základních držení
*      Dbát na základní princip – místo zásahu míče (spec.míče atd.)
*      Reagovat na individuální dispozice jedince (viz.specif.výuky mini/baby….motor.docilita)
*      „založení“ moderní úderové techniky je základem pro budoucí vrcholový tenis
 
Moderní úderová technika
*      Dříve: modelová technika se vložila do herní situace
*      Dnes: percepce  > rozhodnut > provedení > zpětná vazba
·         Technika je fcí biomech.principů
·         Krátce řečeno: forma (technika) by měla odpovídat taktice, efektivní realizace taktického záměru
*      Držení
*      Postavení
*      Individuální projevy a jejich posouzení (viz zkušenosti)
*      Více se soustředit na to jak je úder účinný, než na to jak vypadá
27.9.2017