Školení III. třídy

Seznam literatury

 

Seznam literatury
 
CRESPO, M., MILEY, D. Tenisový trenérský manuál 1.stupně. ITF Ltd., 2000
CRESPO, M., MILEY, D. Tenisový trenérský manuál 2.stupně. ITF Ltd., 2001
GROSSER, KRAFT, SCHÖNBORN. Schnelligkeitstraininkg im Tenis. Sportverlag, 1997
HAVLÍČKOVÁ, L. & kol. Fyziologie tělesné zátěže I. Praha: Karolinum, 2004
PERIČ, T., Sportovní příprava dětí. Praha: Grada Publishing, 2004
SCHÖNBORN, R. Moderní výuka tenisové techniky. Nakl.Ladislav Hrubý, 2006
SCHÖNBORN, R. Optimales Tennistraining. Spita Verlag, 2006
SCHÖNBORN, R. Tennis Techniktraining. Aachen: Meyer und Meyer Verlag, 1998
ZHÁNĚL, J., ZLESÁK, F. Koordinační schopnosti v tenise. Olomouc: FTK UP, 2001
KRIŠTOFIČ, J. Kondiční trénink. Praha: Grada, 2007
BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2005
RUBÁŠ, K. Pohybové hry. Plzeň: ZČU, 1997
STOJAN, S., BRABENEC, J. Tenis zdravým rozumem. Praha: T/Production, 1999
27.9.2017