Školení III. třídy

Úvodní strana / Metodické materiály / Školení III. třídy / Taktika v závislosti na technice

Taktika v závislosti na technice

Závislost taktického jednání na technické způsobilosti a mentálních vlastnostech jedince a jaké základní atributy toto ovlivňují.

 

BECHYNĚ 2011
 
Závislost taktického jednání na technické způsobilosti a mentálních vlastnostech jedince a jaké základní atributy toto ovlivňují.
1.      V dětském věku (ml.ž.)
2.      V juniorském věku
Pozn.: věnováno výchově závodních hráčů, nikoli rekreačních
1.      Dětský věk
adaptace (přizpůsobení vnějším podmínkám, přirozený ovlivňující faktor)
Jak děti hrají?
-          Míče vysoko odskakují, záklon, přetočené držení ve snaze kontrolovat míč, nedotažené-naražené údery, často odklon od zákl.biomechanických principů – viz přirozená adaptace, omezený úderový rejstřík, dlouhé výměny, rozhoduje úroveň koordinace a docility, počty tren.hodin, taktika?..“nekazit a vrátit míč“ = horší podmínky pro budoucí taktické jednání, budoucí výkonnostní perspektivu (hra bude rychlejší, hra intuitivnější, málo času na rozhodování, automatizované jednání atd.)
Z toho vyplývá:
-          Trénovat variabilně, všechny údery, hlídat základní biomech.atributy techniky (co je ještě individuální tech.projev a co již chyba odporující biomech.principům?), trénovat 5 základních herních činností (hra po podání, po returnu, od základní čáry, útočná hra a náběh k síti, obranná hra a prohoz) a 3 základní herní situace (neutrální výměna, hra pod tlakem, hra při výhodě)
 
Faktory ovlivňující taktické jednání u dětí:
-          Mentální věk
-          Fyzický věk a somatotyp
-          Úroveň techniky a její trénink
-          Výběr turnajů
-          Výkonnostní nároky (BH), z toho vyplývající předčasný stres…
-          Adaptace na herní projevy ostatních dětí
 
Praktická ukázka s Kubíkem
1.rozehrávka (malý kurt-halfV, kombinace halfV+V, údery brzo po dopadu v post.za čarou pro P, kombinace dlouhý míč a krátký lift před č.p., celý kurt – délka, rytmus, neobíhat forhendem, V + S)
2. útočné údery + náběh
3. hra uvnitř dvorce + prohoz (T u sítě hraje V)
4. čopy, čopy kros + F po lajně, čopy lajna + F opačně
5. liftované údery do B, totéž + zakončení z kratšího míče
6. podání, P + rozehrání bodu (vše za č.p.)
 
 
2.      Junioři
Taktické jednání v juniorském věku
-          Propojení taktického jednání, psychických předpokladů a návyků z dětství (viz.předchozí informace)
Co ovlivňuje taktické jednání v juniorském věku?
-          Technická způsobilost
-          Herní a tréninkové návyky z mladších kategorií (úroveň znalostí)
-          Psychické předpoklady (morálně volní vlastnosti, sebekázeň, seberealizace, sebekontrola, sebedůvěra, úroveň práce se stresovou situací..emoce-myšlení….)
-          Anticipace (geometrická, situační, dílčí..nápřah atd…)
 
Doporučení:
-          Reakce na chybu (patří do hry), důležitá zpětná vazba
-          Různé způsoby počítání v tréninkových bodech (ukázka)
-          Procvičovat volbu taktických možností (..když nastane tato situace udělám toto…viz.:“nevim co mám hrát“)
-          Taktické situace nacvičovat nejdříve v herních cvičeních a pak teprve v průpravné hře (na body)
-          Využívat cvičení kde je na výběr více možností
-          Využívat pauzy k získání duševního klidu – rovnováhy – cílevědomé jednání (jak v tréninku tak v utkání…často v tréninku bez tohoto prvku = chyba)
 
Procentuální hra:
-          Udržení míče ve hře (cvič.: 11bodů)
-          Využívání silného úderu co nejčastěji (cvič.: F na ¾ dvorce)
-          Kontrolovaná agrese – útočná mysl – každý úder naplno (hra uvnitř dvorce)
 
Cvičení na zlepšení taktického jednání:
1.      Dvojice úderů
-          Kraťas + lob
-          Krátký kros ven z dvorce + dlouhý po lajně
-          Dvakrát do stejného místa + třetí na druhou stranu
-          Topspin do slabšího úderu + náběh k síti
 
2.      Automatizované jednání v úvodu výměn (2-4 údery)
-          2x F kros + B lajna + dohrávka
-          2x F kros + F lajna + opačný F
-          2x B kros + změna po lajně
-          Pouze jedno P + R pouze F 
-          ….atd. (bez/s P, více možností)
 
3.      Alternativní způsoby počítání (vždy zdůrazní určitý taktický záměr, vliv sebedůvěry)
-          Uhraji bod – mám dále P, prohraji – ztrácím P
-          Bod za 2 míče uhrané za sebou, 3míče=game, 6míčů=set
-          První bod v gamu = 30:0
-          Servírující má na uhrání bodu 8 – 1 úder, neuhraje-li – ztrácí P
-          Stav 40:40 a jedno P (vyhraje podávající-má výhodu a již dvě podání, prohraje – má opět jedno P)
-          30:40 a jedno P (vyhraje podávající=30 a dvě podání)
-          „11“ oba hráči mají základ 11 bodů s následujícím počítáním (síť -3body, aut -1bod, vítězný míč +2body, vyhrává kdo dosáhne 18b.nebo když soupeř má 0)
-          Další alternativy
 
Ukázka Markéta, Vašek
-          Rozehrávka (krátké lifty, mezi boč.čárami pro dvouhru a čtyřhru, voleje, čopy, podání….)
-          Od pomalého úderu zrychlovaně
-          Hit – hráč říká co bude hrát za úder
-          Cvič.na anticipaci (rozehrávka na střed + útočný úder + dohrávka)
-          Cvičení 1. (hra na polovinu dvorce se čtyřhrou, uvnitř dvorce)
-          Cvičení 2. (hráč A hraje krátké ven z dvorce, B po lajně dlouhé nebo trojúhelníkově)
-          Cvičení 3. (výměna po lajně – topspin do B poloviny + dohrávka)
-          Alternativní způsoby počítání
27.9.2017