Školení III. třídy

ÚLOHA A ROLE TRENÉRA

 

ÚLOHA A ROLE TRENÉRA
 
-          Trenérská filosofie
-          Čeho chceme jako trenér dosáhnout: dosahovat vítězství, pomáhat v růstu a rozvoji, pobavení a sebeuspokojení
-          Role trenéra: instruktor, učitel, motivátor, vychovatel, organizátor, manažer, přítel, vědec, student
-          Osobnost trenéra: herní úroveň, znalost tenisu, zkladních vyučovacích metod, základní znalosti sportovních věd, komunikační schopnosti, organizační schopnosti, sebedisciplína, empatie, zkušenost
-          Trenérské styly: autoritativní, liberální, demokratický
-          Komunikační schopnosti: verbální/neverbální, nejen mluvit ale i naslouchat
·         Vyvarujte se nudných monologů
·         Věcnost , fakta
·         Přímá sdělení
·         Diskusi vyvolat svým názorem
·         Sdělení odpovídá charakteristikám příjemce a situaci (dítě/junior)
·         Nepoužívejte sarkasmů u dětí
·         Svůj názor krátce a „přepnout na poslech“
·         Sendvičová metoda
·         Naučte hráče „klíčovým slovům“
·         Schopnost komunikace lze trénovat stejně jako sebeovládání
27.9.2017