Školení III. třídy

Úloha trenéra

 

Úloha trenéra
*      Filosofie trenérské práce
*      Čeho chce trenér dosáhnout (rekreační/výkonnostní/vrcholová úroveň)
*      Styly vedení (autoritativní, kooperativní, neformální)
*      Komunikační schopnosti
·         Předávání informací
·         Verbální/neverbální projev - motivace
·         Informace interpretujte na základě faktů, nikoli pouze „já si myslím“
·         Buďte zásadový, upřímný, racionální
·         Nepoužívejte sarkasmy (zejména u dětí)
·         Krátká a věcná sdělení (povely jasné, jednoduché, napomáhají v procesu rozhodování)
·         Metoda „méně znamená více“ (pozor na rozsáhlé korekce a nepřetržitý příval slov)
·         Při kritice využívejte „sendvičovou metodu“
·         Využít povahových a osobnostních rysů dítěte (volba komunikačního stylu)
·         Snaha o zpětnou vazbu
·         Neverbální komunikace = ukázka
·         Pozitivní jednání v závislosti na věku (čím menší, tím více…)
·         Paralingvistika (jak jsou slova vyřčena), intonace
·         Příjem sdělení/naslouchání (pozorně, neskákejte do řeči, nepřipravujte si odpověď během naslouchání, gestikulací dávejte najevo svůj zájem)
·         Příjem zpětné vazby (nebojte se přiznat chybu, oceňte z.v., žádejte více informací)
·         Komunikace s rodiči (nejdůležitější v počátku výuky tenisu, ale i po celou dobu spolupráce, stanovení základních principů, přednést svoje představy/možnosti, žádat představy rodičů, předat dostatek informací, př.: nováková, tren.skupina, matyáš…)
·         Komunikace před, během, po utkání
Etický kodex trenéra
27.9.2017