Školení III. třídy

VYUČOVACÍ POSTUPY

 

VYUČOVACÍ POSTUPY
*      Předáváme vědomosti, učíme dovednosti, využíváme a zlepšujeme schopnosti
*      Motorické učení – fáze: diferenciace, generalizace, automatizace, kreativita
*      Postup:
·         Od jednoduššího ke složitému (s.32)
·         Od povrchu do hloubky
 
*      Styly výuky:
·         Příkazy, povely
·         Zadání úkolu
·         Reciproční, vzájemná výuka
·         Vlastní opravování
·         Řízené objevování
·         Problémové učení
·         Individuální program
·          s.38 ITF
Výběr stylu závisí na:
·         Úrovni
·         Věku
·         Situaci/sledovaném tren.záměru
·         Osobnostních a povahových vlastnostech
·         Pozor na „sebeprojekci“
Metody výuky:
·         Komplexní (celostní)
·         Analytická (metoda postupných kroků, rozložení úderu na jednotlivé části)
·         Velmi individuální (pozor na „tenisovou gymnastiku“)
Role hráče:
·         Pocit zapojení do výuky (viz.styly)
·         Výchova k samostatnosti
27.9.2017