Školení III. třídy

ZÁKLADY MOTORICKÉHO UČENÍ

 

ZÁKLADY MOTORICKÉHO UČENÍ
-          Fáze MU
-          MS x MD
-          Senzitivní období MS s.20 DP
SPECIFIKA VÝVOJE DĚTÍ
-          Je třeba znát vývojová specifika
-          Období 5 – 9 let
-          Kalendářní věk nehraje roli (akcelerace x retardace, biologický věk)
-          Nelze srovnávat jedince
-          Psychologické faktory nejsou stálé, podléhají změnám (psychické schopnosti, emočně motivační proměnné, osobnostní vlastnosti…s.26 DP)
-          Dědičnost s.26 DP
-          Vliv prostředí a výchovy na dítě…s.28 DP
-          Zlatý věk motoriky 8-12let
-          Silné emoční prožívání činností
-          Období konkrétního – reálného nazírání
-          Příznivé období pro rozvoj koordinačních schopností
 
SPECIFIKA VÝUKY MINI A BABYTENIS
-          Etapa seznamování se sportem 4 – 6 let s.31DP
-          Etapa základního tréninku 6 – 11 let s.33DP
-          Tabulka Dent s.188 skripta
-          Více ukázky než mluveného slova
-          Jednoduchá hesla, žádné abstrakty atd.
-          Ukázka – a ihned nácvik, děti nesnášejí čekání
-          Benevolentnost v technickém provedení úderů
-          Dodržení základních uzlových bodů nácviku techniky (reakce a koncentrace na letící předmět, pohyb podle letu míče, prostorová orientace, koordinace práce paže a nohou, držení zjednodušeně, zásah míče před tělem)
-          Nácvik a hra jdou ruku v ruce
 
27.9.2017