Školení III. třídy

Úvodní strana / Metodické materiály / Školení III. třídy / Zvláštnosti přípravy dětí a mládeže, plánování

Zvláštnosti přípravy dětí a mládeže, plánování

Tenis = třetí nejtěžší koordinační spot

 

Zvláštnosti přípravy dětí a mládeže
 
-          tenis=třetí nejtěžší koordinační spot – nutně zjednodušit, respektovat věkové zvláštnosti
 
Systematika tren.dětí a mládeže – adaptace – podstata tren.působení
-          věková a výkonnostní specifika, diferenciace tren.obsahů, 12letý netren.jako 16letý – nevyužívá adaptační rezervy
-          Bondarčuk: v tren.používat pouze specielní zátěže vztahující se k podstatě výkonu – pohybovému jednání v zápase – respektovat tren.cyklus
-          V ČR – nerespektuje se (hodně turnajů,vrchol celou sezónu, předčasné užívání specifických tren.prostředků - stagnace)
 
Stagnace – pokles výkonnosti (důvod:rychlá adaptace na používané specif.prostředky – předčasné vyčerpání adaptační rezervy rostoucího organismu)
 
Vývoj motoriky jedince (doporučení k určeným věkovým kat.) Schönborn
 
4-6let – všeobecný vývoj motoriky, bez specif.přípravy, tenisová technika v hrubé podobě (zjednodušené podmínky a ne gymnastiku, přirozenost jednání…situační jednání – Schönborn – short tenis, minitenis), 2-4x týdně včetně doplňkových sportů
7-9let – již i specif.tenis.tren., pokračuje všeobecný, 4-5x týdně, plně organizované, pravidelnost=četnost, plánování již na místě, babytenis
10-12let – SENZITIVNÍ OBDOBÍ NA ROZVOJ MOTORIKY-KOORDINACE (první období na tren.motoriky-koodinace 3-5let), vhodné k zahájení systematického tréninku, důraz stále na výkon a nasazení a ne na výsledek
13let a dál – systemat.tren.,změny ve vývoji, nárůst sval.hmoty, dočasná ztráta koordinace, sportovci lépe pubertální věk zvládají ??nepodloženo
 
Senzitivní období pro rozvoj MS
Viz ITF
 
Dle ITF – plán výkonnostního růstu
Základní tren.- 5-7let – zákl.rozvoj poh.dovedností, všestrannost
                   7-12let – všestranný základ pro budoucí tren.
Rozvíjející tren.- 11-14let - transformace do specif.podmínek tenisu
Výkonnostní tren.- 13-16let – formování schopností s vlivem na výkonnost
Vysoce výkonnostní – 15 a vícelet – rozvinutí schopností do osobního maxima –zvyšování výkonnosti
 
Zvyšování výkonnosti
-          morfologicky funkční adaptace organismu – vede k rozvoji MS (jejich úroveň daná geneticky-nelze ovlivnit – viz.individ.adaptační rezerva – mnoho hráčů nedosáhlo – stagnace, proč?
Motto:“kdo dělá jen to, co dělal vždycky, dostane jen to, co vždycky dostal“ Schönborn
Monotónnost při tren.-špatně, systém.změny v tren.v průběhu vývoje dítěte
 
Vnitřní x vnější pohybový obraz
                                         Vnitřní obsah ← technika→ vnější obsah
vnitřní→ vnější→ realizace poh.úkolu→ tren.orientován na cíle
(viz fce opravných mechanismů při provedení úderu-vysvětlení)
 
Podprahové podněty –bez reakce organismu, ztráta času (příklad skupinového tren.postaveného na nejslabšího hráče)
Slabé nadprahové – udržující (v době turnajů)
Silné nadprahové – progres, nárůst výkonnosti (mít čas na tren.)
Velmi silné – škodí, rozbití koordinačních řetězců, zadávání příliš těžkých úkolů atd.
Princip superkompenzace (vysvětlení pro zajímavost)
 
Optimální adaptace
Metabolická a enzymová – 3týdny
Strukturální – 5-6 týdnů
CNS - měsíce
 
Dlouhodobý rozvoj tenisty, doporučení pro jedince, jenž se chtějí stát dobrými turnajovými hráči (Dent, 1994), (úroveň?dle osobních cílů……viz zmínka o tvorbě cílů u plánování)
 
Diskuse
  1. konkrétní doporučení pro trénink v určité věkové kategorii – jaká cvičení
  2. aplikace teoretických poznatků do systému přípravy v ČR
 
 
Plánování, periodizace v tenise
Proč plánovat – každý věk a každé roční tréninkové období má jiné cíle a použité prostředky, efektivita tren.procesu, zpětná vazba a motivace, systematické zvyšování zátěže, výkonnostní předpoklad, snáze se hledají chyby v přípravě
 
Typy plánů
Dlouhodobé-víceleté, roční (podrobněji viz dále)
Střednědobé – měsíční
Krátkodobé – týden
Tren.jednotka – počet za den atd.
 
Roční plán
Přípravné období – I.obecná fáze - „trénink pro trénink“, AE zátěž, velký objem, konzistence, technika-slabší stránky, hra na polovinách dvorce, všestranný tren., posilovací tren-lehké zátěže, ne kratší 4 týdnů
 II.specifická fáze – tren.sety, přípravné turnaje, tren.silných stránek techniky, přípravné turnaje – kontrola plnění zadaných úkolů, výbušnost, koordinace specif., ne kratší 4 týdnů
Předsoutěžní období – udržení kondice, snížit objem a zvýšit intenzitu, tren.sety, přípravné turnaje – kontrola taktické i technické stránky, motivace, KP=ANP tren., reakce na míč, krátké sprinty, plyometrická cvičení, 1 a více týdnů
Soutěžní období – vrchol výkonnosti, zdůraznit rituály, omezit posilování, krátké a výbušné drily – specif.tenisové, nelze udržet mnoho týdnů..individuální,
Přechodné období – zotavení, když hra – tak technika-slabé stránky, lehký tren KP, ostatní sporty, 1-4týdny
 
Diskuse
  1. jaká je skutečnost u vašich svěřenců a potažmo v ČR
  2. konkrétní sestavení ročního tren plánu pro domluvenou kategorii
27.9.2017