Školení trenérů II. třídy Sparta Praha

Úvodní strana / Metodické materiály / Školení trenérů II. třídy / PŘÍKLADY DRILŮ A HERNÍCH CVIČENÍ

PŘÍKLADY DRILŮ A HERNÍCH CVIČENÍ

Příklady drilů a herních cvičení

 

 1. Trénink koncentrace: 1.rytmus hop/bum, 2.hráč řekne co nejdříve po zásahu míče trenérem co bude hrát za úder (snaha říci dříve než míč letí na d sítí)
 2. Na malý kurt: „čtyřhra, dvojice si předává jednu raketu“
 3. Nácvik „úhlů“, otevření dvorce: může navazovat na bod 1., dvojice hraje kros na celý kurt, postupně přidává na rotaci a na směru ven z kurtu – zkracuje úder až před čáru podání nebo co to jde
 4. Hra do vyznačených polí 1,2,3 (prostor za čárou podání se rozdělí na třetiny, trenér nahrává míče a říká hráči číslo pole do kterého musí hrát, podle toho kdy řekne číslo má hráč více/méně času na reakci)
 5. Trénink koncentrace: čtveřice hraje údery kros, když jedna dvojice zkazí – opustí ihned dvorec, druhá okamžitě dohrává bod na celý kurt
  1. Variace: po chybě jedné dvojice oba hráči nabíhají na síť do deblové pozice, dohrává se na celý kurt deblově

Hitování úderů (téměř všechna cvičení lze začínat podáním a returnem)

 1. Hitování na terče: kdo trefí první, kolikrát atd.
 2. Hitování na body: uvedeno na příkladu krosů: úder za čáru podání= +1bod, do sítě= -3body, aut= -1bod, kdo první dosáhne 20-30bodů, dle úrovně vymezit obtížněji dopadové plochy atd.
 3. Hráč A hraje hráči B pravidelně do pravé/levé poloviny dvorce (vyznačená místa), hráč B vrací míče do středu dvorce (vyznačený prostor 1-1,5m za čárou podání), event.průpravná hra: po určeném počtu míčů (nebo kdykoli) hráč B hraje míč kamkoli na dvorci - dohrávka

Situační trénink, alternativní počítání při hře na body

 1. Trénink reakce, koncentrace záměrné vnější: hráč A stojí na středu dvorce se zavřenýma očima, hráč B rozehrává z libovolné pozice na dvorci míč se současným zvoláním „hop“…dohrávka na bod
 2. Reakce, koncentrace: hráč A volně, ale dlouze rozehrává, hráč B může ihned útočit, dohrávka
 1. Cvičení na zvýšení pozornosti: H říká co nejdříve po zásahu míče T co bude hrát za úder
 2. Timing, údery po dopadu, zrychlení hry, reakce: hra na body uvnitř dvorce, oba hráči se pohybují na hranici základní čáry, náběh povolen/nepovolen dle toho jaký záměr sledujeme
 3. Vyspělý trénink úhlů: cca v polovině vzdálenosti mezi základní a servis lajnou se vyznačí páskami „nová“ základní čára, hráči hrají na body v tomto novém dvorci, volej není povolen, trénink kondice (hodně se běhá do stran), citu pro míč, využití úhlů – jedno z nejlepších cvičení na tuto problematiku
 4. Jako bod 11., ale jeden hráč hraje na celý a druhý na kratší dvorec
 5. Trénink podání: hráč podává, trenér po nadhozu, těsně pře tím než hráč zasáhne míč řekne kam nebo jak má podat (trénink Pete Samprase)
 6. Cvičení na forhend z bekhendové strany: úvod do hry podáním z leva, return čímkoli do bekhendové poloviny dvorce, snaha hrát odsud pouze forhendem, kdokoli může od druhého(třetího…atd.) míče změnit pouze forhendem po lejně a dohrává se, když jsem nucen hrát bekhend, tak pouze kros
 7. Trénink agresívního druhého podání a forhendového returnu: hráč A má pouze jedno podání, hráč B pouze return forhendem….velmi obtížné, ale ohromně účinné z hlediska koncentrace a „čtení“ podání
 8. Otevření dvorce podáním: u boční čáry pro podání (zprava) vymezíme místo pro dopad míče (ven z dvorce), returnující to ví, ale nesmí stát rovnou připraven na tento servis, returnuje po lajně, servírující odtud hraje kros – dohrávka na bod, možné další logické variace na toto cvičení
 9. Omezení chyb do sítě: každý hráč má zásobník 11bodů, hraje se s podáním (to se mění buď pravidelně nebo jako ve volejbalu – podává ten kdo vyhrál poslední bod), počítá se takto: síť = -3body, aut= -1bod, Winter= +2body, kdo má nula prohrál, kdo by dosáhl hranice 17/18 bodů zvítězil
 10. Délka úderů: desítky s podáním, pravidlo: když zahraji úder před čáru podání = aut, účinné cvičení na trénink délky úderů
 11. Hra se zakázaným územím: gemy, desítky s podáním s páskami vymezeným územím kolem čáry podání (zóna kam by míč neměl padat, hrozí odsud největší riziko ataku)
 12. Trénink „zdvojených“ bodů: dvojice hraje gemy dle následujícího klíče: bod získává ten kdo vyhrál dva míče za sebou, gem za tři míče v řadě, set za 6 míčů v řadě, podání se mění opět buď pravidelně nebo jako ve volejbalu, trénink koncentrace na dva míče po sobě, odskočení v gemu na 30:0, velmi zajímavé cvičení z hlediska schopnosti nasazení, pečlivosti…
 13. Trénink vyspělého pohybu po dvorci, cvič.: základní postavení mírně v bekhendové straně dvorce, hra forhendu inside out, v kombinaci s inside in, zařadit i přechod na síť, začínat podáním
 14. „Zakázané území“, na dvorci je páskami vyznačen prostor do kterého se nesmí hrát, T se během výměny pohybuje po celé šíři dvorce, H hraje tak, aby míč neumístil do zakázaného území…
 15. Trénink rozhodovacích schopností, cvič.: dvorec za čárou podání je rozdělen na tři pole označená 1,2,3,  T s H hraje a před každým úderem říká do jakého pole má H míč umístit, event. Možnost přidat i náběh
 16. Udržení míče ve hře (cvič.: 11bodů)
 17. Využívání silného úderu co nejčastěji (cvič.: F na ¾ dvorce)
 18. Kontrolovaná agrese – útočná mysl – každý úder naplno (hra uvnitř dvorce)

24.Alternativní způsoby počítání (vždy zdůrazní určitý taktický záměr, vliv sebedůvěry)

-Uhraji bod – mám dále P, prohraji – ztrácím P

-Bod za 2 míče uhrané za sebou, 3míče=game, 6míčů=set

-První bod v gamu = 30:0

-Servírující má na uhrání bodu 4 – 1 úder, neuhraje-li – ztrácí P

-Stav 40:40 a jedno P (vyhraje podávající-má výhodu a již dvě podání, prohraje – má opět jedno P)

-30:40 a jedno P (vyhraje podávající=30 a dvě podání)

-„11“ oba hráči mají základ 11 bodů s následujícím počítáním (síť -3body, aut -1bod, vítězný míč +2body, vyhrává kdo dosáhne 18b.nebo když soupeř má 0)

 

Psychologický trénink

 1. Čtení podání (určí se kam, za zády hráče ukáže trenér kam)
 2. Čtení prohozu
 3. Zlepšení kinestetického vnímání – při zásahu míče zavřít oči (variace: oči se zavírají v různých okamžicích – při dopadu, před zásahem…při různých úderech)
 4. Zintenzivnění vizuálního vnímání (T zadává během výměny početní úkoly, sluchátka na uších, hudba…)
 5. Zlepšení úderového rytmu (Hop – bum /hop – bum – let)
 6. Koordinace, koncentrace (se dvěma míči)
 7. Verbalizace
 8. Vizualizace
 9. Handicapový trénink (po vyhraném gemu další 0:15 atd.)
 10. Trénink trpělivosti (mezi bočními čárami pro dvouhru a čtyřhru / do vymezeného pole/na terče – kdo déle/více za určitý časový okamžik)
 11. Jednání pod tlakem (5:5, rozehrávka spodem, vítězný míč = + 2/-2, míč do hry=dohrávka o bod)

 

Cílové plochy

 1. Rozdělení dvorce do zón a využití pro situační trénink
3.4.2017