Školení trenérů II. třídy Sparta Praha

TRÉNINK TECHNIKY

TRÉNINK TECHNIKY - SITUAČNÍ TRÉNINK

 

Fáze výuky techniky

 • Hrubá technika
 • Stabilita (ideální opakující se podmínky, přesně daná technická kritéria-délka, rotace atd.)
 • Variabilita (různé technické varianty/různé nahrávky/různý rytmus/výška/rotace/délka)
 • Situační přístup (překrývání s tréninkem taktiky – použití dané techniky pro danou situaci/)

Příklad Nadal: díky dokonalé stabilitě techniky je schopen použít svůj topspin v jakékoli situaci

 • Předpokladem jsou koordinační a psychické předpoklady (zkušenosti ukazují, že u hráčů hrajících vedle tenisu ještě další sport s raketou či hokejkou je tenisově specifické zacházení s míčem na vyšší úrovni!!!)
 • Situační požadavky – vnímání pomocí: akustických, taktilních, optických, kinestetických a vestibulárních analyzátorů
 • Programové a diferencované učení techniky (diferenc.-situční přizpůsobení bez zásahu trenéra = problém…nemusí nastat zpětná vazba-schoellhorn 1999, příklad v tréninku returnu-absolutní neopakovatelnost situace)

Situační trénink:

 • Rozvoj a provedení herních akcí tvoří základ situačního tréninku
 • Herní akce se mohou hrát podle: přesného zadání/smíšené formy/ve volné hře = zavřené, polootevřené a otevřené herní situace
 • Zápasová realita = zvýšená pozornost v tréninku na podání a return / druhý úder / otevření hry – opening

Trénink techniky – zásady

 • Korekce: 1. synchronní (během úderu, signály, rytmizování) 2. Okamžité opatření (do 15 sekund po provedení úderu) 3. Pozdější informace (více než 15 sekund po úderu – působí více na kognitivní úrovni)
 • Význam pauzy mezi jednotlivými sériemi – zotavení fyzické i psychické
 • Tréninku techniky předchází kvalitní warm – up (rytmické rozehrání a tren.citu pro míč – 15 minut)
 • 1. Trénink daného úderového vzoru (stabilita) 2. Úderový vzor v měnících se podmínkách (variabilita) 3. Zařazení úderového vzoru do situací (situační přístup)
 • Trvání technických cvičení: 15 -20 minut
 • Údery v jedné sérii: 4-10
 • Pauzy mezi jednotlivými sériemi: 10-20s
 • Situační trénink cca 15-20min.
 • Závěr tréninku techniky = cool down ve středním tempu z místa nebo mírného pohybu
 • Doplňková koordinační cvičení (v každém tréninku jedno atraktivní koordinační cvičení)
 • Měně mluvit = lépe
3.4.2017