Školení trenérů II. třídy Sparta Praha

TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA, DRILY

Stavba tréninku – plánování – struktura tréninkového plánu

(skupinový, individuální, zásady, stavba, organizace, načasování atd…)

 

Tréninková jednotka – zásady

 • Stanovený cíl pro každou TJ
 • Struktura TJ: úvod (obecné a specifické rozcvičení), úderová  („hitovací“ část), hlavní náplň, závěrečná část (výběr dle zaměření tj.: hitovací cvičení, „vyhrání se“, obecná aktivita)
 • Ve většině TJ se má objevit všech 5 základních herních situací: podání, return, hra od základní čáry, náběh k síti a hra u sítě, obrana proti náběhu – prohoz
 • Často zařazovat základní situační stavy v utkání: hra ve výhodě, hra pod tlakem, neutrální výměna (v juniorských kat. a vysoké výkonnostní úrovni již vynechávat – model z obrany přejít rovnou do útoku)
 • Variabilita, pestrost, kreativita v užitých cvičeních
 • Důraz na kratší délku cvičení (5-10min.)
 • Cvičení se provádí v pohybu (s výjimkou úvodních korekčních technik)
 • Kritika konstruktivní, sendvičová metoda
 • Individuální přístup
 • Skupinový trénink zařazovat pravidelně (výhody: kolektiv, rivalita, zábava, pozitivní atmosféra, psychická nenáročnost…atd.)

 

Drily

Cíle drilů:

 • Technické (nácvik a zdokonalení…viz. trénink techniky)
 • Taktické (situační trénink)
 • Psychologické (cvičení na rozvoj: koncentrace, percepce, anticipace…)
 • Kondiční (pohyb po dvorci, úderová technika v únavě…)
 • kombinované (častý jev, jedno cvičení v sobě skloubí několik cílů)

Vymyslete příklad na každou variantu. Ve skupině.

Metodika:

 • stupňující se obtížnost
 • 5 základních herních situací
 • Počet hráčů
 • Část tréninku
 • Použití pomůcek
 • Účast trenéra
 • Přizpůsobení drilu
 • Optimální výzva

 

Plánování drilů a jak je vytvářet:

 • Postupné zvyšování obtížnosti (lehčí cvičení před těžší)
 • Technická cvičení před taktická
 • Drily na nácvik dovednosti před drily na upevnění dovednosti
 • Náročná cvičení proložit lehčími
 • Ke konci tréninku zařadit kondiční drily
 • Koordinačně náročnější cvičení před kondičně náročnými cvičeními
 • „méně znamená více“ (menší počet drilů v jedné tréninkové jednotce)
 • Stanovit cíl drilu
 • Dril by měl obsahovat to, co se v utkání skutečně používá
 • Hrát na cílové plochy (trénink orientovaný na cíle)
 • Měnit postavení hráče a trenéra
 • Měnit směr úderů
 • Měnit délku míčů
 • Měnit rychlost úderů
 • Měnit druhy úderů
 • Změny cílových ploch
 • Více úderů ve výměně
 • Měnit způsob nahrávání (rotace, výška, rychlost)

 

 Vymyslete příklad několika drilů se zaměřením s dodržením těchto zásad. Práce ve skupině.

 

Střídání hráčů:

 • Podle cíle tréninku
 • Při nahrávkách
 • Při samostatné hře na jednom dvorci
 • Při hře na více kurtech
 • Podle části a cíle tréninku
 • Podle herní úrovně

Vymyslete příklad střídání (točení se) hráčů při skupinovém tréninku ve třech. Práce ve skupině.

 

Struktura tréninkového plánu

 • Z hlediska počtu hráčů v tréninku:
 1. Individuální
 2. Dvojice
 3. Skupinový
 4. Zápasový trénink

 

Zápasový trénink

 • Nelze vytvořit skutečnou atmosféru utkání
 • Do popředí vystoupí taktika a technika bude potlačena
 • Ctižádost a rivalita mnohdy nedovolí variabilitu a zkoušení nových technik
 • Přesto velmi důležitá součást tréninku
 • Důležité je trenérské vedení u nižších věkových kategorií
 • Nemusí to být vždy pouze klasické utkání, využívají se různé obměny (změny podmínek, omezení v typu úderů, změny počítání skóre, handicapy atd.)
 • Zápasový trénink může být součást tréninku a navazovat na téma v tréninku probírané

Vymyslete příklady na zadání zápasového tréninku. Práce ve skupině.

 

Příklad stavby drilu

Téma: zdokonalení forhendu s horní rotací

 1. Ideální podmínky – nahrávka z postavení od sítě, pravidelně, slovní korekce
 2. + nahrávka do mírného, předem určeného pohybu
 3. + hra s hráčem v postavení trenéra na voleji
 4. Nahrávka z koše + umístění míče do daného prostoru (při zvládnutí techniky zařadíme jako bod 1.)
 5. Výměna s hráčem od základní čáry nebo podle úrovně na ¾ kurtu
 6. Výměna s hráčem na celý kurt s umístěním do cílové plochy
 7. Hra F kros na body – krosové poloviny dvorce
 8. Hra F kros na body s umístěním za čáru podání (před ní = aut) – krosové poloviny dvorce
 9. Hra F po lajně proti B čopu na lajnové poloviny dvorce – na body
 10. Hra F na vyznačené ¾ dvorce – na body
 11. Stejně jako 10. Ale ve zbývající ¼ se smí B

 

Návrhy drilů s využitím cílových ploch/rozdělení kurtu na zóny

 • Zóny 1,2,3
 • „červená zóna“
 • Omezení pohybu za základní čáru
 • Poloviny dvorce
 • Rozdělení dvorce na jednotlivé segmenty (viz nákres)
3.4.2017