Zajímavosti

REGENERACE A ÚNAVA

....prosím věnujte pár minut následujícím řádkům....vyplatí se to....

Důležitost regenerace pro vysoce výkonnostní a vrcholové sportovce.

dodržování správné regenerace patří mezi nejčastěji opomíjenou součást tréninku. bohužel s rostoucím objemem a intenzitou zátěže u talentovaného sportovce jde z dlouhodobého pohledu o velmi vážný nedostatek. zásadní problém spočívá v dlouhodobém horizontu projevů možných následků nedostatečných rekondičních aktivit.....jinými slovy: problém se většinou projeví až za delší čas (mnohdy po mnoha letech) a je pak těžké očekávat rychlou nápravu.

co je regenerace?

- lze tento proces nazvat také jako "zotavení" organismu, urychlení zotavných procesů po předchozím poklesu funkčních schopností organismu (více v části věnované "únavě")

proč regenerovat?

- rychlejší obnova energetických zdrojů

- udžení správné funkčnosti pohybového aparátu

- možnost kvalitněji a častěji trénovat

- minimalizace vzniku zranění  

- vitalita, celkově dobrý tělesný pocit - podpora sebedůvěry

-  chuť trénovat, motivace

formy regenerace:

1. aktivní (regenerace pohybovou aktivitou nízké intenzity - zvýšení průtoku krve unavenými svaly a rychlejší odplavení metabolitů nahromaděných zátěží, používá se zejména v případech, kdy nejsou vyčerpány energetické zásoby)

- použití při odstranění rychle vznikající únavy (rychlostně silová zátěž - tenis), lokální únavy (namožené nohy atd.), mezi zápasy na turnaji, ve dni kdy je v plánu volno před dalším tréninkovým dnem...

- používáme lehký běh na měkkém povrchu, plavání, doplňkový sport (kolo), kompenzační cvičení, strečink atd.

2. pasivní (SPÁNEK, léčebné a rekondiční procedury (masáže, koupele, vířivka, sauna), životospráva, pitný režim)

- používá se zejména při odstraňování pomalu vznikající a celkové únavy (po sérii těžkých tréninků, turnajích, vícefázovém tréninku, většinou nestačí jeden den - častější variantou jsou 2-3 dny...)

 

únava

 - projeví se poklesem fyzického výkonu, buď dojde k výraznému poklesu energetických zdrojů pro svalovou práci (dojde cukr) nebo se nahromadí příliš kyselých metabolitů (laktát). z fyzického hlediska dojde k poruše koordinace (ztráta přesnosti úderů), nastane nechuť pokračovat ve výkonu, bolesti ve svalech, píchání v boku, zhoršené vnímání, porucha koncentrace

- při přerušovaném zatížení (tenisové výměny) se laktát průběžně odplavuje krví z pracujících svalů, během delších, opakovaných nebo extrémně náročných  zápasů ale dochází k vyčerpání glykogenových zásob (cukr) a vzniká "centrální útlum" - celková tělesná únava. tato skutečnost ale nastává opravdu až v extrémních případech, při turnajovém zatížení však není výjimkou....

- při dlouhodobém nerespektování regeneračních procesů v organismu může nastat až stav zvaný přetrénování (dochází k poruchám pohybového aparátu)

- pozor! existuje však ještě stav "celková únava" jako opak bdělosti, tato únava se označuje za fyziologickou (únava centrálního nervového systému - často mezi sportovci hovoříme o "vyčichnutí, vyhoření"....chybí morální síla přinutit se ke kvalitnímu tréninku

 

 

 

 

27.9.2017